“In het voortgezet én basisonderwijs is veel meer aandacht nodig voor de ontwikkeling van soft skills”

22 mei 2021